Մարդու կյանքը ժամանակակից հասարակությունում անհնար է պատկերացնել առանց իրավունքի և օրենքի: Օրենքի` հասարակական հարաբերությունների կարգավորիչ դերի օրեցօր ուժեղացման պայմաններում առանձնահատուկ կարևորություն են ձեռք բերում սեփական իրավունքների իմացությունն ու սեփական իրավունքները պաշտպանելու ունակությունը: Յուրաքանչյուր ոք պարտավոր է իմանալ այն նվազագույնը, որը հնարավորություն կտա պաշտպանել սեփական իրավունքները: Այս բլոգը ստեղծվել է յուրաքանչյուրին իր իրավունքների, հնարավորությունների մասին իրազեկելու նպատակով: Այստեղ դուք կարող եք ոչ միայն ընթերցել հետաքրքիր հոդվածներ, որոնք կօգնեն ձեզ առօրյա կյանքում պաշտպանելու ձեր իրավունքներն ու ազատությունները, այլև հնարավորություն ունեք ուղղելու մեզ ձեզ հուզող հարցերը, որոնց կտրվեն սպառիչ պատասխաններ: Եթե գիտեք ձեր իրավունքները, կարող եք դրանք պաշտպանել: